Go to main content
Support

P: Czy OnStar jest własnością firm Opel/Vauxhall? 

O: Nie.  OnStar to usługa świadczona przez spółkę OnStar Europe Limited, która należy do grupy General Motors.

 

P: Dlaczego usługa OnStar nie będzie już dostępna? 

O: W sierpniu 2017 roku Grupa PSA zakupiła od Grupy General Motors marki Opel oraz Vauxhall.  Firma OnStar Europe Limited nie była objęta tą transakcją i wciąż pozostaje spółką zależną grupy General Motors.  
W wyniku zmiany właściciela marki Opel/Vauxhall, usługi OnStar oraz Wi-Fi oferowane w ramach subskrypcji OnStar (jeśli były dostępne w danym kraju) nie będą dostępne w tych pojazdach po dniu 31 grudnia 2020 r.

 

P: Czy to znaczy, że usługi OnStar nie będą już dostępne w Europie? 

O: Po 31 grudnia 2020 r. usługi OnStar nie będą już dostępne. Możesz mieć jednak pewność, że zmiana ta nie wpłynie na wyjątkową jakość i dostępność usług. Przed upływem wspomnianego terminu usługi OnStar będą świadczone wszystkim subskrybentom z równie wysoką jakością, jak dotychczas.

 

P: Co z obecnymi subskrybentami usługi? 

O: Obecni subskrybenci usług będą mogli korzystać z usług OnStar do 31 grudnia 2020 r. Po tym terminie usługi nie będą już dostępne.

 

P: Czy będzie można wykupić dostęp do podstawowych usług OnStar oraz usług Wi-Fi przed upływem terminu zakończenia świadczenia usług? 

O: Tak.  OnStar Europe Limited oraz wyznaczony operator sieci komórkowej wciąż będą oferować usługi OnStar oraz pakiety danych Wi-Fi przeznaczone do wykorzystania przed dniem 31 grudnia 2020 r. Po 31 grudnia 2020 r. usługi OnStar nie będą już dostępne.

 

CZY PO 31 GRUDNIA 2020 R. USŁUGI ONSTAR ZOSTANĄ ZASTĄPIONE NOWYMI USŁUGAMI?

W grudniu 2019 r. firma Opel/Vauxhall wprowadziła własną usługę łączności o nazwie Opel Connect.  Usługa Opel/Vauxhall Connect dostępna jest w nowych pojazdach z linii Corsa, Combo, Crossland X, Grandland X, Vivaro, Zafira Life oraz z nowej linii Mokka, sprzedawanych w ponad 20 krajach Europy. Usługa Opel/Vauxhall Connect dostępna jest wyłącznie w nowych pojazdach i nie ma możliwości doinstalowania jej w pojazdach wyprodukowanych z myślą o współpracy z usługami OnStar. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum obsługi klienta Opel/Vauxhall.

 

CZY USŁUGĘ OPEL/VAUXHALL CONNECT MOŻNA DOINSTALOWAĆ W POJAZDACH WYPRODUKOWANYCH Z MYŚLĄ O WSPÓŁPRACY Z ONSTAR?

Nie, usługa Opel/Vauxhall Connect dostępna jest wyłącznie w nowych pojazdach i nie ma możliwości doinstalowania jej w pojazdach wyprodukowanych z myślą o współpracy z usługami OnStar. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum obsługi klienta Opel/Vauxhall.

 

CZY DOSTĘPNE SĄ USŁUGI, KTÓRE ZASTĄPIĄ ONSTAR W MOIM POJEŹDZIE?

Nie ma możliwości doposażenia pojazdów wyprodukowanych z myślą o współpracy z usługami OnStar w alternatywne rozwiązania. Z usługi Opel/Vauxhall Connect mogą korzystać posiadacze nowych samochodów z linii Corsa, Combo, Crossland X, Grandland X, Vivaro, Zafira Life oraz z nowej linii Mokka, sprzedawanych w ponad 20 krajach Europy. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum obsługi klienta Opel/Vauxhall.

 

P: Czy po terminie zaprzestania świadczenia usług będzie można korzystać z jakichkolwiek usług OnStar? 

O: Nie. Po 31 grudnia 2020 r. wszystkie usługi OnStar oraz usługi Wi-Fi świadczone za pośrednictwem wyposażenia OnStar przestaną być dostępne. Nie będzie można zalogować się na konto OnStar ani do aplikacji mobilnej OnStar.

 

P: Czy usługa OnStar dotycząca automatycznego reagowania na zderzenie pozostanie aktywna po terminie zaprzestania świadczenia usług? 

O: Nie. Po 31 grudnia 2020 r. wszystkie usługi OnStar przestaną być dostępne.

 

P: Czy usługa OnStar pozwalająca na zlokalizowanie skradzionego pojazdu pozostanie aktywna po terminie zaprzestania świadczenia usług? 

O:  Nie. Po 31 grudnia 2020 r. wszystkie usługi OnStar przestaną być dostępne.

 

Czy po 31 grudnia 2020 r. radio, nawigacja satelitarna i funkcja połączenia telefonu z moim pojazdem będą nadal dostępne?

Tak, te funkcje będą nadal działać, ponieważ nie są powiązane z usługą OnStar.

 

P: Czy mój dealer będzie otrzymywać informacje o moim pojeździe po zakończeniu świadczenia usług? 

O: Nie. Po 31 grudnia 2020 r. dealerzy przestaną otrzymywać informacje na polecenie klientów OnStar. 

 

P: Czy OnStar będzie mieć dostęp do danych mojego pojazdu po terminie zaprzestania świadczenia usług? 

O: Nie. OnStar pobiera dane wyłącznie w celu świadczenia usług klientom. Po 31 grudnia 2020 r. wszystkie usługi przestaną być dostępne, a firma OnStar Europe Limited przestanie otrzymywać informacje o pojeździe.

 

P: Mój pakiet usług zakupiony bezpośrednio od OnStar wygasa po dniu 31 grudnia 2020 r. Co stanie się po zakończeniu świadczenia usług? 

O: Usługi OnStar będą dostępne do 31 grudnia 2020 r. Wszelkie niewykorzystane środki za usługi zostaną zwrócone subskrybentom zgodnie z obowiązującym regulaminem.

 

P: Czy usługi OnStar będą dostępne do dnia 31 grudnia 2020 r.? 

O: Tak. OnStar Europe Limited będzie utrzymać wyjątkowy poziom świadczonych usług aż do 31 grudnia 2020 r.

 

P: Czy Wi-Fi w moim pojeździe będzie dostępne po 31 grudnia 2020 r.? (PSA/OS)

A: Nie. Usługa Wi-Fi nie będzie już niedostępna.

 

P. Co OnStar zrobi z moimi danymi po 31 grudnia 2020 r.?

O. OnStar i General Motors przetwarzają i przechowują dane użytkownika tylko tak długo, jak jest to wymagane i tylko w celach, na które użytkownik wyraził zgodę w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.  Na przykład jeśli użytkownik zakupił u nas subskrypcję, jesteśmy zobowiązani przechowywać jego dane przez okres do 10 lat na potrzeby obowiązkowych audytów.  Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych znajduje się w naszym oświadczeniu o prywatności.

 

P: Mój pakiet usług zakupiony od dealera przy zakupie pojazdu (m.in. Opel Flat, Ultimate Trim) wygasa po dniu 31 grudnia 2020 r. Co stanie się po zakończeniu świadczenia usług? 

O: Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z działem obsługi klienta marki Opel/Vauxhall. 

 

Jak mogę usunąć aplikacje Glympse i The Weather Channel z mojego pojazdu?

Aby usunąć aplikację, naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie komputera pokładowego, a następnie kliknij, aby usunąć.

 

Jak mogę skontaktować się z OnStar po 31 grudnia 2020 r.?

• W przypadku pytań dotyczących pojazdu prosimy o bezpośredni kontakt z producentem: 

Vauxhall/Opel:
Albania 0036 12354725
Austria 0043 13602771904
Belgium 0032 3450 6329
Bosnia Herzegovina 0036 12354735
Bulgaria 0035 929 35 81 95
Croatia 0036 12354732
Estonia 0037 26868869
France 0033 821980006
Germany 0049 614 287 29750
Greece 0030 2112111543
Hungary 0036 12354727
Ireland 01 533 9818
Italy 0039 0275419845
Latvia 0037 167852148
Lithuania 0037 052051186    
Luxembourg 0032 3450 6329
Macedonia 0036 1235 4728
Netherlands 0031 0206545751
Poland 0048 225830092
Portugal 808200700
Romania 0040 216550709
Serbia 0036 12354730
Slovenia 0038 618888672
Spain 0034 902250025
0034 917547094
Switzerland 0041 848810820
United Kingdom 0800 0260 034

Chevrolet/Cadillac:

cadillac.europe@gm.com

corvette.europe@gm.com

camaro.europe@gm.com

• Pytania dotyczące prywatności prosimy kierować na adres e-mail privacy@gm.com  • Pozostałe pytania prosimy kierować na adres onstar.europe@onstar.com. Na pytania odpowiemy w ciągu 5 dni roboczych. Powyższa skrzynka odbiorcza będzie obsługiwana przez firmę General Motors w Stanach Zjednoczonych, dlatego w miarę możliwości prosimy składać zapytania w języku angielskim. 

 

Gdzie mogę znaleźć oświadczenie o prywatności OnStar?

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: Luty 2020 r

 

OnStar Europe Limited („OnStar”) oraz jej jednostki stowarzyszone (zwane łącznie „OnStar” lub „my”) składają niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby poinformować użytkownika o sposobie, w jaki są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane jego dane podczas korzystania z połączonych pojazdów oraz produktów i usług OnStar („produkty i usługi”). Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy produktów i usług oferowanych przez OnStar, z wyłączeniem produktów i usług objętych innymi oświadczeniami o ochronie prywatności, które nie zawierają w sobie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Spółką odpowiedzialną za ochronę danych jest OnStar („administrator danych”). Jest to brytyjska spółka z siedzibą pod adresem Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road, Luton, Wielka Brytania, LU1 3YT, wpisana do rejestru spółek Companies House pod numerem 8582207 oraz posiadająca numer VAT GB170 0812 43.

OnStar jest jednostką zależną General Motors Holdings LLC („GM”), zarejestrowaną pod adresem 300 Renaissance Drive, Detroit, Michigan 48243 USA. Udostępniamy informacje GM oraz jej jednostkom zależnym i stowarzyszonym, w tym między innymi OnStar LLC (zwanym łącznie „rodziną spółek GM”). Dane osobowe otrzymywane przez GM oraz kontrolowane przez nią jednostki zależne i stowarzyszone w Stanach Zjednoczonych, w tym OnStar LLC, („OnStar U.S.”) od OnStar, są udostępniane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa dotyczącymi zapewnienia odpowiedniej ochrony podczas przesyłania danych osobowych do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z oświadczeniem dotyczącym prywatności OnStar U.S. dostępnym na stronie http://www.onstar.com/privacy.com.

Najważniejsze kwestie dotyczące działań związanych z gromadzeniem informacji:

 

Gromadzenie

Możemy gromadzić informacje dotyczące użytkownika i jego pojazdu, jakie jak imię i nazwisko, adres, stan pojazdu oraz jego lokalizacja, poprzez korzystanie przez użytkownika z naszych produktów i usług oraz za pośrednictwem przedstawicieli handlowych i innych osób, które przekazują nam informacje. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

 

Wykorzystywanie

Możemy wykorzystywać informacje dotyczące użytkownika w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa naszych produktów i usług oraz opracowywania nowych produktów i usług, jak również w celach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

 

Udostępnianie

Możemy udostępniać informacje dotyczące użytkownika w celu zapewniania mu produktów i usług, podnoszenia ich jakości i bezpieczeństwa, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, udzielania odpowiedzi na pytania użytkownika oraz umożliwiania odbiorcom wykorzystywania tych informacji na potrzeby marketingowe lub w innych celach, które mogą wymagać zgody użytkownika. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

 

Wybory

Użytkownik może wybrać, w jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy dotyczące go dane w celach marketingowych i innych celach. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 

Prawa przysługujące użytkownikom

Przetwarzane przez nas dane osobowe użytkownika podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 

Obowiązki użytkownika

Biorąc pod uwagę charakter naszych produktów i usług może się zdarzyć, że osoba inna niż użytkownik korzysta z produktów lub usług udostępnionych przez nas użytkownikowi (przykładowo, użytkownik pozwoli innej osobie prowadzić swój pojazd). Poinformowanie takiej osoby o niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz wyborach dotyczących prywatności leży w gestii użytkownika. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 

Pliki cookie i śledzenie

Możemy wykorzystywać pliki cookie oraz podobne technologie, aby zapewniać nasze produkty i usługi, poznawać i personalizować preferencje użytkownika oraz wyświetlać odpowiednie reklamy. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

 

Produkty i usługi podmiotów zewnętrznych

W związku z naszymi produktami i usługami użytkownik może mieć możliwość skorzystania z produktów i usług podmiotów zewnętrznych, które nie należą do OnStar i nie są przez nią kontrolowane oraz podlegają odrębnym warunkom użytkowania i oświadczeniom o ochronie prywatności. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 

Dostęp i aktualizacja

Aby zaktualizować swoje informacje, należy zalogować się do swojego konta internetowego lub skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy rozsądne i odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić informacje użytkownika i do tego samego zobowiązujemy na mocy umowy naszych usługodawców. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 

Przechowywanie

Zachowujemy informacje tak długo, jak jest to konieczne, aby zapewniać nasze produkty i świadczyć nasze usługi, prowadzić działalność i wywiązywać się ze zobowiązań prawnych. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 

Ochrona prywatności dzieci

Nie gromadzimy świadomie ani nie dążymy do gromadzenia informacji od dzieci poniżej 13 roku życia. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 

Przesyłanie danych za granicę

W przypadku transgranicznego przekazywania danych zachowujemy odpowiednie środki ochrony wymagane przez przepisy prawa dotyczące przesyłania danych za granicę. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 

Zmiany

Poinformujemy użytkownika o wszelkich istotnych zmianach, zamieszczając zaktualizowaną wersję niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności oraz w razie konieczności podejmując inne kroki. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 

Kontakt

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 

 

DANE, KTÓRE MOŻEMY GROMADZIĆ

 

Możemy gromadzić następujące informacje w związku z korzystaniem przez użytkownika z produktów i usług oraz w inny sposób za zgodą użytkownika, jeżeli jest wymagana.

 

Możemy pozyskiwać dane użytkownika od GM, naszych przedstawicieli handlowych, licencjobiorców, partnerów, usługodawców, producenta samochodu użytkownika oraz od niezależnych podmiotów zewnętrznych.

 

Rodzaje danych użytkownika, które możemy gromadzić obejmują:

 

 

Informacje dotyczące użytkownika i jego kont w naszej spółce, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, dane logowania, hasło, numer PIN, dane kontaktowe w razie wypadku, informacje o sposobie nabycia i finansowania pojazdu jak na przykład czy pojazd został zakupiony ze środków własnych czy wzięty w leasing, warunki finansowania/leasingu oraz informacje rozliczeniowe, takie jak numer karty kredytowej, kod CVV oraz data ważności.

 

Informacje dotyczące samochodu użytkownika, takie jak numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), przebieg, poziom oleju oraz naładowania akumulatora, historia tankowania lub ładowania, funkcje systemu elektrycznego, informacje o skrzyni biegów, kody usterek diagnostycznych oraz informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania, które zostały przesłane do pojazdu.

Informacje dotyczące korzystania z samochodu, w tym związane z eksploatacją i bezpieczeństwem, takie jak lokalizacja GPS, prędkość, użycie poduszek powietrznych, alarmy dotyczące unikania kolizji, dane dotyczące zderzenia, status systemu bezpieczeństwa, przypadki hamowania, omijania i pokonywania zakrętów, dane z rejestratora zdarzeń, ustawienia pasów bezpieczeństwa, kierunek jazdy, nagranie z kamery oraz dane z czujników, informacje o poleceniach głosowych, kontrola stabilizacji toru jazdy lub przypadki użycia systemu ABS, alarmy bezpieczeństwa/kradzieży, korzystanie z sytemu audio-nawigacyjnego oraz Wi-Fi.

Informacje dotyczące urządzenia użytkownika oraz sposobu łączenia się z naszymi produktami i usługami, włączając w to aplikacje oraz witryny internetowe, takie jak adresy IP, rodzaj przeglądarki, niepowtarzalny identyfikator urządzenia, informacje z plików cookie, powiązane informacje dotyczące identyfikacji oraz korzystania pochodzące z telefonu komórkowego, laptopa i innych urządzeń użytkownika.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE UŻYTKOWNIKA

 

Możemy wykorzystywać dane użytkownika w celu:

 

 

·       zapewniania naszych produktów i usług;

·       poprawy jakości i bezpieczeństwa naszych produktów i usług;

·       opracowywania nowych produktów i usług, włączając w to produkty i usługi związane z pojazdami autonomicznymi oraz krótkoterminowym wynajmem samochodu (car-sharing);

·       utrzymywania relacji z klientami oraz komunikowania się z użytkownikiem;

·       zarządzania kontem/kontami użytkownika i przetwarzania płatności za produkty i usługi;

·       obsługi witryn internetowych oraz aplikacji, włączając w to rejestrację przez Internet;

·       zapewniania obsługi klienta oraz obsługi serwisowej pojazdu (przykładowo przywracania informacji, serwisowania, usług naprawczych lub gwarancyjnych);

·       zapewniania aktualizacji produktów i usług;

·       oceniania jakości i bezpieczeństwa naszych produktów i usług;

·       egzekwowania zaległych należności za produkty i usługi;

·       prowadzenia badań, oceny korzystania i rozwiązywania problemów;

·       ochrony bezpieczeństwa użytkownika i innych osób;

·       weryfikowania zdolności do zakupu pojazdu oraz kwalifikacji do udziału w programach motywacyjnych;

·       prowadzenia działań marketingowych, włączając w to reklamy oraz działania marketingowe wynikające z zainteresowań (po uzyskaniu odpowiednich zgód);

·       zarządzania udziałem użytkownika w konkursach, quizach, ankietach, promocjach i ofertach;

·       dostosowywania i ulepszania treści komunikatów oraz podnoszenia poziomu zadowolenia ze współpracy z OnStar; oraz

·       przestrzegania wymogów prawnych, regulacyjnych oraz umownych.

 

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, dane użytkownika zostaną zanonimizowane w sposób, który nie pozwoli na powiązanie ich z użytkownikiem lub ani pojazdem. Zanonimizowane informacje mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym w dowolnym uzasadnionym celu biznesowym.

 

Wiadomości dotyczące takiego wykorzystania mogą być przekazywane użytkownikowi telefonicznie, za pomocą poczty, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowej oraz innych wiadomości elektronicznych, poprzez system OnStar w pojeździe lub poprzez nasze witryny internetowe i aplikacje. Aby dowiedzieć się jak zarządzać preferencjami dotyczącymi komunikacji, należy zapoznać się z częścią „Wybory użytkownika” zamieszczoną poniżej.

 

Możemy również łączyć dane osobowe z innymi informacjami na temat użytkownika zgromadzonymi online lub offline, w tym z informacjami ze źródeł podmiotów zewnętrznych, i wykorzystywać lub udostępniać je w celach przedstawionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

 

W jaki sposób możemy udostępniać DANE UŻYTKOWNIKA

Możemy udostępniać dane użytkownika w sposób opisany poniżej oraz usługodawcom zewnętrznym wymienionym w tabeli na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności (okresowo aktualizowanej). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, uzyskamy dodatkową zgodę lub dokonamy anonimizacji tych danych:

 

 

Rodzina spółek GM: W obrębie rodziny spółek GM (przykładowo OnStar, Maven) w wyżej wymienionych celach.

 

Podmioty świadczące usługi w nagłych wypadkach: Podmiotom świadczącym usługi w nagłych wypadkach, takim jak organy porządkowe, pomoc drogowa oraz pogotowie ratunkowe, w celu świadczenia przez nich odnośnych usług (przykładowo pomocy w przypadku kradzieży pojazdu).

 

Partnerzy biznesowi i niezależne podmioty zewnętrzne: Partnerom biznesowym, takim jak producent pojazdu użytkownika (spoza rodziny spółek GM), w związku z ich lub naszymi produktami i usługami, instytutom badawczym w celach związanych z badaniami i rozwojem (przykładowo w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach szybkiego ruchu), przedstawicielom handlowym, firmom flotowym lub wypożyczalniom pojazdów w celach obsługi serwisowej pojazdu oraz marketingowych.

 

Możemy również udostępniać dane partnerom biznesowym oraz niezależnym podmiotom zewnętrznym w przypadku, gdy użytkownik wybrał ich produkt lub usługę i upoważnił je do uzyskania danych od OnStar (przykładowo producent pojazdu użytkownika lub instytucje finansowe oferujące finansowanie zakupu lub leasingu pojazdów GM lub ubezpieczyciele świadczący usługi w oparciu o użytkowanie) lub w celu promowania wspólnych programów marketingowych. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób te podmioty przetwarzają dane osobowe, należy zapoznać się z ich politykami prywatności.

 

Usługodawcy: Dostawcom produktów i usług, którzy działają w naszym imieniu w wyżej wymienionych celach, takich jak podmioty świadczące usługi bezprzewodowe, firmy zajmujące się zarządzaniem naszymi konkursami i promocjami, świadczeniem usług hostingu lub obsługiwaniem naszej witryny internetowej, wysyłaniem wiadomości, przeprowadzaniem analizy danych, przetwarzaniem kart kredytowych lub zapewnianiem systemów niezbędnych do przetwarzania, przechowywania danych z kart kredytowych lub zarządzania nimi (w innych wypadkach informacje dotyczące karty kredytowej użytkownika nie będą udostępniane).

 

Jeżeli jest to wymagane albo dozwolone na mocy przepisów obowiązującego prawa: W sposób wymagany lub dozwolony przez prawo, między innymi w związku z wezwaniem sądowym, zapytaniem rządowym, sporem sądowym, rozstrzyganiem sporów lub podobnym postępowaniem prawnym, jeżeli w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu ochrony naszych praw, bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, wykrywania i badania oszustw lub zapobiegania im oraz kontrolowania, czy użytkownik nie znajduje się na jakiejkolwiek rządowej liście podmiotów objętych zakazem współpracy.

 

Transfery biznesowe: W związku ze sprzedażą, transferem lub finansowaniem części działalności lub aktywów GM lub OnStar w przeszłości lub przyszłości.

 

 

Podstawa prawna przetwarzania

 

Podstawa prawna przetwarzania informacji jest następująca:

 

·       użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich informacji w jednym lub więcej konkretnych celach (patrz „Wybory użytkownika” poniżej);

·       przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną lub podjęcia kroków na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy;

·       przetwarzanie jest konieczne do zachowania zgodności z przepisami prawa, którym podlegamy;

·       przetwarzanie jest koniecznie, aby chronić żywotny interes użytkownika lub innej osoby fizycznej;

·       przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym lub czynności wykonywanych w ramach powierzonej nam władzy publicznej;

·       przetwarzanie jest konieczne w związku z prawnie uzasadnionym interesem podmiotu zewnętrznego lub naszym, z wyjątkiem sytuacji, w których nad takim interesem przeważają interesy użytkownika lub jego podstawowe prawa i wolności, które wiążą się z ochroną danych osobowych, w szczególności, jeżeli użytkownik jest osobą niepełnoletnią;

·       inne obowiązujące przepisy prawa związane z przetwarzaniem danych.

 

Przekazanie informacji użytkownika może być wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym lub umownym, konieczne w związku z zawarciem z nami umowy lub otrzymaniem usług/produktów żądanych przez użytkownika lub dobrowolne. Nieprzekazanie informacji przez użytkownika może wiązać się z niedogodnościami np. użytkownik nie będzie mógł korzystać z niektórych produktów i usług lub ich funkcjonalność może być ograniczona. Niemniej jednak, jeżeli nie określono inaczej, nieprzekazanie informacji przez użytkownika nie będzie miało konsekwencji prawnych dla użytkownika.

 

preferencje użytkownika

Użytkownik może wybrać, w jaki sposób dotyczące go dane będą wykorzystywane i udostępniane w celach marketingowych i powiązanych. W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, uzyskamy zgodę użytkownika na stosowanie marketingu bezpośredniego. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W niektórych przypadkach możemy zgodnie z prawem wykorzystać dane użytkownika w celach marketingowych za pomocą poczty elektronicznej bez uzyskania jego wcześniejszej zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji. Proszę zapoznać się z częścią „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Jeżeli użytkownik skorzysta z możliwości wyboru pewnych komunikatów marketingowych, jego informacje mogą nadal być wykorzystywane w innych celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności (na przykład w celu zapewnienia wsparcia i naprawy pojazdu), włączając w to komunikaty marketingowe w stosunku do których użytkownik nie skorzystał z możliwości wyboru lub komunikaty, które zgodnie z prawem możemy lub mamy obowiązek wysyłać do użytkownika (na przykład pewnego rodzaju wiadomości związane z transakcjami lub kontem).

Użytkownik może również włączyć lub wyłączyć gromadzenie danych dotyczących lokalizacji pojazdu, naciskając przycisk prywatności w swoim pojeździe (w niektórych pojazdach ukrywanie gromadzenia danych można również wybrać w ustawieniach na ekranie radia). Należy pamiętać, że naciśnięcie przycisku prywatności w celu wyłączenia gromadzenia danych o lokalizacji pojazdu nie będzie działało w sytuacji awaryjnej (np. w przypadku naciśnięcia przycisku SOS lub żądania awaryjnej naprawy, automatycznego wezwania pomocy w przypadku kolizji, powiadomienia o kradzieży lub pomocy w przypadku kradzieży).

 

Ponadto, niektóre działania związane z gromadzeniem i udostępnianiem danych są ściśle związane z produktami i usługami, które oferujemy. Aby wstrzymać gromadzenie lub udostępnianie niektórych danych, użytkownik będzie musiał zaprzestać korzystania z tych produktów i usług lub zaakceptować ich ograniczoną funkcjonalność.

 

prawa użytkownika

 

Użytkownicy mieszkający w Europejskim Obszarze Gospodarczym mają następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 

·       Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ma prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych użytkownika realizowanego przed wycofaniem zgody. Należy pamiętać, że taka decyzja może wpłynąć na naszą możliwość udostępniania użytkownikowi niektórych produktów lub usług.

 

·       Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że nie zapewniamy dostępu do dokumentacji serwisowej (na przykład w sytuacji, gdy użytkownik zażąda usługi i doradca OnStar skomunikuje się z pojazdem oraz w przypadku usług związanych z kolizją, kradzieżą lub nagłą sytuacją). Na ogół nie udostępniamy tej dokumentacji (w tym nagrań audio), chyba że otrzymamy wezwanie sądowe lub będzie to wymagane w inny sposób przez obowiązujące przepisy prawa.

 

·       Użytkownik ma prawo (i) żądać poprawienia swoich danych osobowych, (ii) żądać usunięcia swoich danych osobowych, (iii) żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, (iv) żądać przeniesienia danych, (v) odmówić przetwarzania swoich danych osobowych (w tym profilowania) oraz (vi) odmówić automatycznego podejmowania decyzji (w tym profilowania). Należy pamiętać, że taka decyzja może wpłynąć na naszą możliwość udostępniania użytkownikowi niektórych produktów lub usług.

 

Należy wziąć pod uwagę, że może istnieć konieczność zachowania przez nas pewnych danych w celach ewidencyjnych lub po to, by zrealizować transakcje rozpoczęte przed złożeniem wniosku lub dla innych celów wymaganych lub dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania ze swoich praw, należy skontaktować się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych.

 

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych.

 

Istnieje również możliwość zalogowania się na swoje konto online, aby przejrzeć lub zaktualizować swoje dane osobowe zamieszczone na tym koncie.

 

 

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

Charakter naszych produktów i usług oznacza, że mogą wystąpić okoliczności, w których użytkownik może zezwolić innej osobie na korzystanie z udostępnionych przez nas produktów lub usług (przykładowo, użytkownik pozwoli innej osobie prowadzić pojazd wyposażony w system OnStar). Ważne jest, aby w przypadku zezwolenia innej osobie na korzystanie z naszych produktów lub usług, poinformować ją o niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz o dokonanych wyborach w zakresie prywatności.

Jeżeli użytkownik sprzedaje lub przekazuje w inny sposób swój pojazd, ma obowiązek usunąć wszystkie informacje (takie jak kontakty, wyszukiwane adresy, zapisane adresy map) z systemu pojazdu i skontaktować się z nami, aby przenieść lub usunąć swoje konto. Jeżeli te informacje nie zostaną usunięte, mogą pozostać w systemie pojazdu, a przyszli użytkownicy mogą mieć do nich dostęp. Instrukcje dotyczące usuwania informacji z systemu pojazdu znajdują się w podręczniku właściciela pojazdu.

Pliki cookie i inne techniki śledzenia

Produkty i usługi OnStar korzystają z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, znaczników pikselowych i innych technologii śledzenia („pliki cookie) aby gromadzić informacje na temat wizyt użytkownika, takie jak dane demograficzne, typ przeglądarki, adres IP, odwiedzone strony, czynności przeprowadzone na serwisie oraz data i godzina wizyty. Korzystamy z plików cookie, aby dokonywać pomiaru aktywności na stronie internetowej, zapamiętywać preferencje użytkownika, maksymalizować wydajność naszej strony i usług oraz personalizować doświadczenie użytkownika (przykładowo, zachowując login do konta lub dane kontaktowe, pomagając w lokalizacji najbliższego przedstawiciela handlowego lub automatycznie wypełniając rubryki w formularzach).

Możemy również zezwolić zewnętrznym partnerom reklamowym i personalizującym na korzystanie z plików cookie na naszej stronie internetowej, aby tworzyć spersonalizowane treści i odpowiednie reklamy na podstawie wizyt użytkownika na stronach internetowych i aplikacjach OnStar i niebędących własnością GM. Informacje te mogą być również wykorzystane do oceny naszych kampanii reklamowych online lub dostosowania promocji i innych komunikatów marketingowych do użytkownika.

Możemy również umieścić pliki cookie w naszych wiadomościach e-mail, aby zmierzyć skuteczność naszych kampanii e-mailowych poprzez identyfikowanie osób, które otwierają lub reagują na wiadomość e-mail, ustalanie, kiedy wiadomość e-mail jest otwierana, ile razy wiadomość e-mail jest przekazywana dalej, jaki jest typ oprogramowania, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki użytej do dostarczenia wiadomości e-mail oraz wszelkich adresów URL odwiedzonych za pośrednictwem naszej wiadomości e-mail.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i innych technologii oraz dowiedzieć się, jak je wykorzystywać, należy zapoznać się z instrukcjami w menu Pomoc swojej przeglądarki. Jeżeli użytkownik zdecyduje się odrzucać lub usuwać pliki cookie, proces ten trzeba będzie powtórzyć w przypadku korzystania z innego komputera lub przeglądarki. Jeżeli użytkownik zdecyduje się odrzucać pliki cookie, korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej może być ograniczone.

Usługi, aplikacje I STRONY INTERNETOWE podmiotów zewnętrznych

 

Niektóre usługi lub aplikacje podmiotów zewnętrznych (jak na przykład plan taryfowy operatora użytkownika, usługi nawigacyjne) pobierane przez użytkownika, zainstalowane fabrycznie lub na które użytkownik może się zarejestrować, mogą mieć osobne warunki użytkowania i oświadczenia o ochronie prywatności, niezależne od naszego Oświadczenia o ochronie prywatności. OnStar nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące danych osobowych tych usług lub aplikacji podmiotów zewnętrznych. Zalecamy, aby uważnie zapoznać się z warunkami użytkowania i oświadczeniami o ochronie prywatności każdej usługi lub aplikacji podmiotów zewnętrznych przed zarejestrowaniem, pobraniem lub korzystaniem z owych usług i aplikacji.

 

Podobnie, nasze strony mogą zawierać łącza do niezależnych źródeł spoza GM lub OnStar i niekontrolowanych przez nie, takich jak te należące do przedstawicieli handlowych GM, licencjobiorców GM lub niezależne strony oceniające produkty. OnStar nie ponosi odpowiedzialności za te strony, ich błędy, polityki lub treści, ani za praktyki dotyczące danych osobowych tych podmiotów zewnętrznych. Zalecamy, aby zapoznać się z politykami prywatności tych podmiotów zewnętrznych przed podjęciem decyzji o korzystaniu ze strony lub udostępnieniu swoich danych osobowych operatorom strony.

 

W jaki sposób chronimy DANE UŻYTKOWNIKA

 

Utrzymujemy odpowiedni poziom technicznych, administracyjnych, organizacyjnych i fizycznych środków bezpieczeństwa i poufności, opracowanych w celu ochrony danych użytkownika przed nieupoważnionym dostępem lub przejęciem i zapewnienia ochrony na poziomie stosownym do zagrożeń o różnym stopniu prawdopodobieństwa i szkodliwości wobec praw i przywilejów użytkownika w związku z danymi osobowymi. Zewnętrzni usługodawcy działający w naszym imieniu lub którym udostępniamy dane użytkownika są również zobowiązani na mocy umowy (oprócz wyjątkowych sytuacji) zapewniać tego typu środki.

 

Jak długo przechowujemy DANE UŻYTKOWNIKA

 

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne, aby zapewnić użytkownikowi żądane produkty i usługi. Gdy użytkownik rozwiąże z nami stosunek umowny, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, chyba że będą miały zastosowanie prawne wymogi dotyczące przechowywania (na przykład dla celów podatkowych). W takim przypadku możemy być zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów prawa, aby zachować niektóre dane osobowe użytkownika przez okres 10 lat licząc od odpowiedniego roku podatkowego. Możemy również zachować dane osobowe użytkownika po rozwiązaniu stosunku umownego, jeżeli jego dane osobowe są niezbędne do zachowania zgodności z innymi obowiązującymi przepisami prawa lub jeżeli jego dane osobowe są nam potrzebne do opracowania, złożenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi, tylko w przypadkach „ścisłej potrzeby”. W miarę możliwości ograniczymy przetwarzanie danych osobowych użytkownika na potrzeby tych ograniczonych celów po rozwiązaniu stosunku umownego.

 

 

 

Ochrona prywatności dzieci

 

GM nie gromadzi świadomie ani nie dąży do gromadzenia informacji od dzieci poniżej 13 roku życia.

 

przesyłanie danych za granicę

 

Dane użytkownika są przechowywane w Stanach Zjednoczonych, Europejskim Obszarze Gospodarczym (European Economic Area, EEA) i innych lokalizacjach, gdzie my lub nasi usługodawcy utrzymujemy serwery. Jeżeli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jego dane mogą zostać przekazane do kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, który z europejskiej perspektywy może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, co kraj rodzinny użytkownika. Może to również obejmować przekazywanie danych do kraju pozbawionego odpowiedniego stopnia ochrony danych w opinii Komisji Europejskiej. W przypadku transgranicznego przekazywania danych zachowujemy odpowiednie środki ochrony wymagane przez prawo dotyczące przesyłania danych za granicę. W przypadku tego typu przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i innych jurysdykcji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym stosujemy standardowe postanowienia umowne. Istnieje możliwość zwrócenia się do nas z prośbą o ich kopię, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

 

Zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

 

Możemy okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w związku z rozwojem lub zmianą naszych produktów lub usług lub jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa. W takim przypadku zamieścimy na naszej stronie internetowej zaktualizowaną wersję Oświadczenia o ochronie prywatności.

 

Jak się z nami skontaktować

Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych:

OnStar Europe Limited

Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road

Luton, Wielka Brytania, LU1 3YT

E-mail: privacy@gm.com

Nasz dział obsługi klienta wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące usług OnStar. Miejscowe numery telefonów:

Bezpłatny numer krajowy

80058217

Opłata za połączenie według stawki lokalnej

23024644

Bezpłatny numer międzynarodowy

(00) 80080022334

 

Jeżeli użytkownik nie zdecyduje inaczej, będziemy wysyłać powiadomienia korzystając z podanych przez niego danych kontaktowych. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić swój adres e-mail na potrzeby otrzymywania powiadomień, poprzez wejście na swoje konto online w celu zaktualizowania niektórych ze swoich danych osobowych na tym koncie lub kontaktując się z nami pod numerem telefonu lub adresem e-mail znajdującym się w części „Kontakt” Warunków użytkowania.

 

 

Zewnętrzne podmioty przetwarzające

Ostatnia aktualizacja: Luty 2020 r

Kategorie usługodawców zewnętrznych i podmioty wymienione poniżej (okresowo aktualizowane) mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z poniższym opisem i w związku z korzystaniem przez użytkownika z pojazdu, produktów i usług OnStar.

Producent pojazdu

OnStar może udostępniać dane użytkownika producentowi pojazdu (jeżeli nie należy do rodziny spółek GM) zgodnie z informacjami zawartymi w Oświadczeniu o ochronie prywatności, w tym dla celów związanych z naszymi lub jego produktami i usługami (na przykład aby zapewnić, udoskonalić lub zaktualizować produkty i usługi, w tym aktualizacje oprogramowania, oraz ze względów bezpieczeństwa) oraz dla celów marketingowych (tam, gdzie jest to wymagane, uzyskamy dodatkową zgodę).

Zarządzanie kontem

Onstar korzysta z serwisu firmy Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond w stanie Waszyngton USA,świadczacej usługi w zakresie zarządzania danymi osobowymi. Państwa imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło będą przechowywane i przetwarzane w chmurze w centrum danych firmy Microsoft w Europie. Firma Microsoft (lub jej ewentualny następca) będzie przestrzegać obowiązujących wymogów prawa, zapewniając odpowiednią ochronę przy przesyłaniu danych osobowych do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub terytorium Szwajcarii.

Połączenia SMS

OnStar może przekierować połączenia SMS użytkownika przez serwery podmiotu zewnętrznego, którym obecnie jest Jasper Technologies, Inc., 189 North Bernardo Avenue, Suite 150, Mountain View, CA 94043, USA, jako zabezpieczenie albo w celu zapewnienia usług takich jak polecenie otwarcia drzwi, polecenie aktywacji świateł/klaksonu i polecenie zlokalizowania pojazdu. Jasper Technologies (lub dowolny następca prawny) będzie postępować zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa dotyczącymi zapewnienia odpowiedniej ochrony podczas przesyłania danych osobowych do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią.

Rozliczenia i płatności

Korzystamy obecnie z usług zewnętrznego partnera rozliczeniowego, Zuora Inc., 1051 E Hillside Blvd., Suite 600, Foster City, CA 94404 USA, zajmującego się przetwarzaniem rozliczeń, i przekazujemy w tym celu Zuora dane kontaktowe użytkownika i dane rozliczeniowe z jego konta. Zuora (lub dowolny następca prawny) będzie postępować zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa dotyczącymi zapewnienia odpowiedniej ochrony podczas przesyłania danych osobowych do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią.

Obecnie korzystamy z usług zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności, Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandia, w celu przetwarzania płatności. Informacje na temat płatności udostępniane przez użytkownika są kierowane bezpośrednio na stronę płatności Adyen, gdzie są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez Adyen w celu przetworzenia płatności użytkownika za usługi OnStar. Adyen (lub dowolny następca prawny) może przesyłać dane dotyczące płatności do odpowiedniej spółki obsługującej karty płatnicze lub świadczącej usługi, lub też do banku wystawiającego kartę, również poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli karta użytkownika wymaga takiego przekazania danych w celu realizacji transakcji. Adyen może udostępniać dane na temat płatności innym spółkom z rodziny GM, w tym OnStar U.S., w celu świadczenia usług wsparcia związanych z płatnością, utrzymania i rozwiązywania problemów. Adyen (lub dowolny następca prawny) będzie postępować zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa dotyczącymi zapewnienia odpowiedniej ochrony podczas przesyłania danych osobowych do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią.

Ważna uwaga: W niektórych krajach korzystanie z usługi mobilnego transferu danych może wymagać weryfikacji tożsamości. W stosownych przypadkach podane dane dotyczące płatności trafiają bezpośrednio do Adyen (lub dowolnego następcy prawnego), która gromadzi, przechowuje i przetwarza je w celu weryfikacji tożsamości w imieniu operatora sieci komórkowej i przekazuje operatorowi sieci komórkowej zweryfikowany lub niezweryfikowany token.

Automatyczne wezwanie pomocy w przypadku kolizji

W nagłych wypadkach możemy udostępnić dane z automatycznego wezwania pomocy w przypadku kolizji, położenie pojazdu i informacje z połączenia głosowego użytkownika z doradcą OnStar podmiotowi świadczącemu usługi w nagłych wypadkach (112 lub 999), aby mógł on skuteczniej zareagować i zlokalizować pojazd użytkownika.

Przedstawiciele handlowi:

Jeżeli nie zrezygnowano z otrzymywania Powiadomień serwisowych przedstawicieli handlowych lub podobnych usług, dane dotyczące pojazdu (w tym comiesięczne sprawozdanie diagnostyczne, np. przebieg i żywotność oleju, alerty w czasie rzeczywistym oraz dane pakietowe OnStar) będą udostępniane wskazanemu przedstawicielowi handlowemu na potrzeby serwisowania pojazdu. Z otrzymywania Powiadomień serwisowych przedstawicieli handlowych można zrezygnować na stronie Profil pojazdu lub kontaktując się doradcą OnStar.

Operatorzy sieci komórkowych

Udostępniamy dane z sieci Wi-Fi operatorowi sieci komórkowej u którego użytkownik zamówił plan taryfowy i który zapewnia użytkownikowi usługi Hotspot Wi-Fi.

Zanonimizowane dane

Możemy przekazywać zanonimizowane dane (dane, których nie da się powiązać z użytkownikiem) zewnętrznym usługodawcom dla celów statystycznych oraz w celu analizowania i doskonalenia naszych usług.

Nowi dostawcy

W celu świadczenia użytkownikowi produktów i usług korzystamy z usług różnych dostawców zewnętrznych. Będziemy okresowo aktualizować tę listę w związku ze zmianami w podmiotach zewnętrznych przetwarzających dane osobowe użytkownika. Można również skontaktować się z nami w przypadku konkretnych pytań. Proszę zapoznać się z częścią „Jak się z nami skontaktować” w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

Należy pamiętać, że niektóre usługi lub aplikacje podmiotów zewnętrznych (jak na przykład plan taryfowy operatora użytkownika, usługi nawigacyjne, takie jak usługi dostarczane przez Telenav, Inc. w wyposażonych pojazdach) pobierane przez użytkownika, zainstalowane fabrycznie lub na które użytkownik może się zarejestrować mogą mieć osobne warunki użytkowania i oświadczenia o ochronie prywatności, niezależne od naszego Oświadczenia o ochronie prywatności. OnStar nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące danych osobowych tych usług lub aplikacji podmiotów zewnętrznych. Zalecamy, aby uważnie zapoznać się z warunkami użytkowania i oświadczeniami o ochronie prywatności każdej usługi lub aplikacji podmiotów zewnętrznych przed zarejestrowaniem, pobraniem lub korzystaniem z owych usług i aplikacji.